Logo-Freihaut-White-Tea-Te-Blanco-de-la-belleza

AVG

Privacyverklaring!

Verzameling van Persoonsgegevens

Geesink International is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dhr. R. Geesink is de “Functionaris Gegevensbescherming” en tevens verantwoordelijke van Geesink International. Hij is te bereiken via info@geesink-international.nl

Geesink International verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier op de website van geesinkinternational.nl of freihaut.nl

Hieronder vindt u een overzicht van uw persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– emailadres
– bankrekeningnummer

Geesink International verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– het afhandelen van uw betaling(en)
– het verzenden van onze nieuwsbrieven
– u te kunnen benaderen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten
– het afhandelen van uw bestelling

Geesink International verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Geesink International gebruikt geen analytische- en geen trackingcookies. Wij maken wel gebruik van functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor een goede werking van de websites geesinkinternational.nl en freihaut.nl

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
U kunt een verzoek tot inzage en/of correctie, sturen naar info@geesink-international.nl.

Geesink International  zal zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Geesink International wilt u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de “Autoriteit – Persoonsgegevens”.

Geesink International neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen bij eventueel misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging.
Onze internetverbindingen (websites) zijn beveiligd met het “SSL-Certificaat”. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@geesink-international.nl.

Geesink International verwerkt ook persoonsgevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geesink International bewaart uw persoonsgegevens, na beëindiging van de dienstverlening, niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaren.

Contactgegevens van Geesink International:

Edisonstraat 35
6604 BT Wijchen
telefoon: 024-6420771
emailadres:   info@geesink-international.nl
websites:   geesinkinternational.nl en freihaut.nl

 


images1